คำอธิบายการรักษาและขั้นตอนการรักษา 

          ทันตแพทย์จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการจัดฟันโดยใช้ระบบการจัดฟันใสแบบถอดได้ Crystal Smile เพื่อการดูแลรักษาฟันของผู้ป่วย ซึ่งการดูแลรักษาฟันโดยวิธีการจัดฟันใสดังกล่าวจะทำให้สุขภาพฟันดีขึ้นและก่อให้เกิดผลดีที่สำคัญต่างๆ อาทิเช่น ฟันเรียงสวยขึ้น รอยยิ้มที่สวยงาม เป็นต้น และผู้ป่วยจะดูแลรักษาสุขภาพช่องปากระหว่างการดำเนินการจัดฟันใสอย่างดี (รวมทั้งการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันใสแบบถอดได้) ถึงแม้ว่าการจัดฟันใสมีข้อจำกัดและความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งควรพิจารณาก่อนเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยก็ยอมรับข้อจำกัดและความเสี่ยงต่างๆ ในการจัดฟันใส

คำบรรยายเครื่องมือ

          เครื่องมือจัดฟันใสแบบถอดได้ประกอบไปด้วยชุดเครื่องมือจัดฟันแบบพลาสติกใสถอดได้ขนาดเล็กใช้สวมบนฟัน ผลิตภัณฑ์การจัดฟันใสแบบถอดได้รวมถึงการวินิจฉัยอาการและใบสั่งทันตแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอย่างแม่นยำเพื่อช่วยวางแผนการรักษาที่ระบุตำแหน่งของฟันตามที่ต้องการภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยชุดจัดฟันนี้จะถูกจัดทำขึ้นให้เหมาะสมเฉพาะแต่ละบุคคล

กระบวนการ

ก่อนการจัดฟันใส ทันตแพทย์จะให้คำปรึกษา ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ และถ่ายภาพ รวมถึงพิมพ์แบบฟันของผู้ป่วย หลังจากวินิจฉัยจะมีการส่งไปยังห้องปฏิบัติการ ช่างเทคนิคจะปฏิบัติตามใบสั่งทันตแพทย์ที่ได้รับมาจากทันตแพทย์ของผู้ป่วยเพื่อจัดทำแบบซอฟท์แวร์การเคลื่อนฟันเพื่อตรวจสอบแผนการรักษาเฉพาะของผู้ป่วยตามการอนุมัติของทันตแพทย์ หลังจากนั้นห้องปฏิบัติการจะผลิตและส่งชุดเครื่องมือจัดฟันที่ได้รับการออกแบบและวางแผนด้วยเทคโนโลยีนี้ให้กับทันตแพทย์ของผู้ป่วยเพื่อดำเนินการรักษาตามกระบวนการและระยะเวลาที่ได้กำหนด

          จำนวนของเครื่องมือจัดฟันทั้งหมดหลากหลายขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของใบสั่งทันตแพทย์ เครื่องมือจัดฟันมีหมายเลขกำกับไว้และทันตแพทย์จะจ่ายให้ท่านพร้อมวิธีใช้อย่างละเอียด ถ้าหากทันตแพทย์ไม่ได้ให้คำแนะนำ ผู้ป่วยควรจะใส่เครื่องมือจัดฟันประมาณ 22 ชั่วโมงต่อวัน โดยถอดเฉพาะเวลารับประทานอาหาร แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ และ ผู้ป่วยจะต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือจัดฟันใหม่ในชุดทุกๆ 2 – 3 สัปดาห์ ซึ่งระยะเวลาในการรักษาจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแต่ละบุคคลตามใบสั่งทันตแพทย์ หากผู้ป่วยไม่ได้รับคำแนะนำ ผู้ป่วยควรจะสอบถามความคืบหน้ากับทันตแพทย์อย่างน้อยทุกๆ 6 – 8 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางท่านอาจจะต้องการตัวยึดหรือยางรัดเข้ากับฟันในระหว่างการรักษาเพื่อบังคับให้ฟันมีการเคลื่อนที่ฟันไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ หลังจากการจัดฟันด้วย Crystal Smile ครบตามขั้นตอน ทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้ผู้ป่วยมีการปรับแต่งฟันอีกเล็กน้อยเพื่อ ความสมบูรณ์และสวยงาม

ประโยชน์ที่จะได้รับจากจัดฟันใสแบบถอดได้ Crystal Smile

 • เครื่องมือจัดฟันใสแบบถอดได้เสนอทางเลือกที่น่ารื่นรมย์กว่าเหล็กจัดฟันแบบเก่า
 • เครื่องมือจัดฟันใสแบบถอดได้จะทำให้ยากแก่การสังเกตว่าผู้ป่วยมีเครื่องมือจัดฟันในปาก
 • การเคลื่อนตำแหน่งของฟันจะปรากฏให้เห็นก่อนเริ่มการรักษา เพื่อควบคุมคุณภาพและความแม่นยำ
 • เครื่องมือจัดฟันใสแบบถอดได้ช่วยให้สะดวกต่อการทำความสะอาดฟันและใช้ไหมขัดฟันแบบปกติ
 • เครื่องมือจัดฟันไม่มีลวดโลหะหรือเหล็กแบบการจัดฟันแบบเก่า
 • การใส่เครื่องมือจัดฟันจะช่วยปรับปรุงนิสัยรักความสะอาดของช่องปากในระหว่างที่ได้รับการรักษา
 • ผู้ป่วยที่จัดฟันใสแบบถอดได้อาจจะสังเกตได้ถึงสุขภาพเหงือกที่ดีขึ้นในระหว่างการรักษา

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการรักษา   

การใช้ผลิตภัณฑ์การจัดฟันใสแบบถอดได้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ แม้ได้รับคำแนะนำจากทันตแพทย์แล้ว ดังต่อไปนี้

 1. การไม่สวมใส่เครื่องมือจัดฟันตามระยะเวลาที่ได้รับการแนะนำต่อวัน การไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ การขาดนัด และฟันที่มีรูปผิดเพี้ยนนั้น จะทำให้ระยะเวลาในการรักษานานขึ้นกว่าที่ประเมินไว้ และส่งผลต่อความสำเร็จกับผลลัพธ์ที่ต้องการ
 2. อาการกดเจ็บของฟันอาจเกิดหลังจากทำการเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟันใหม่ที่อยู่ในชุด 
 3. เหงือก กระพุ้งแก้มและริมฝีปากอาจถลอกหรือเกิดความระคายเคือง
 1. ฟันอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งหลังได้รับการรักษา การใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่ำเสมอในช่วงจบการรักษาจะช่วยลดแนวโน้มของการเคลื่อนที่ของฟันที่ไม่พึงประสงค์
 2. ฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ การบวมของเหงือกหรือการเกิดรอยด่างถาวรของฟัน ( เช่น กระบวนการดึงแคลเซียมออกจากฟัน ) อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้รับการรักษาบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล และไม่แปรงฟัน ไม่ใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีก่อนสวมผลิตภัณฑ์ หรือไม่รักษาความสะอาดช่องปาก และบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
 3. เครื่องมือจัดฟันใสแบบถอดได้อาจส่งผลชั่วคราวต่อการพูด ทำให้พูดไม่ชัด ถึงแม้ว่าเครื่องมือจัดฟันใสแบบถอดได้ จะเป็นอุปสรรคต่อการพูด แต่อาการนี้จะหายไปเองภายใน 1-2 สัปดาห์
 4. เครื่องมือจัดฟันใสแบบถอดได้อาจทำให้มีน้ำลายมากขึ้นหรือริมฝีปากแห้งขึ้น และยารักษาบางประเภทอาจเร่งให้อาการเหล่านี้รุนแรงมากขึ้น
 5. จะมีการยึดฟันบนผิวฟันหนึ่งซี่หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของทันตแพทย์ในขั้นตอนการรักษา
 6. อาจมีการปรับแต่งฟันให้เข้ารูปหรือการทำให้ช่องว่างระหว่างฟันห่างขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ให้ฟันเคลื่อนที่ได้
 7. โรคประจำตัวและการใช้ยาบางประเภทสามารถส่งผลกระทบต่อการจัดฟันได้
 8. สุขภาพของกระดูกฟันและเหงือกที่ช่วยพยุงฟันอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรืออาจจะมีความเสียหายมากกว่าเดิม
 9. หากมีความจำเป็นต้องมีการผ่าตัดช่องปากเพื่อแก้ไขปัญหาฟันซ้อนหรือความไม่สมมาตรของขากรรไกรก่อนการใส่เครื่องมือจัดฟันใสแบบถอดได้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ยาสลบและการรักษาอื่นๆเพิ่มเติม
 10. ฟันที่มีอาการอักเสบหรือฟันที่ได้รับการอุดหรือทำการบูรณาการณ์มาก่อนหน้านี้อาจเกิดปัญหาได้ ในกรณีหากมีฟันที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ฟันนั้นจำเป็นต้องถูกถอนออกและมีการรักษาเพิ่มเติม เช่น การทำรากฟันเทียม และ/หรือทำ การอุดเพิ่มเติม  หรืออาจมีการถอนฟันออก
 11. ฟันที่ถูกบูรณะมาอยู่แล้ว (เช่น ฟันครอบฟัน) อาจหลุดและต้องใส่ซีเมนต์เพื่อยึดติดใหม่หรือทำการบูรณะใหม่เพื่อทดแทน
 12. กรณีฟันที่เตี้ยอาจเกิดปัญหาการยึดติดอยู่ของเครื่องมือจัดฟันและทำให้การเคลื่อนที่ของฟันไม่เป็นไปตามแผน กรณีที่ฟันซ้อนเกมาก ฟันมีการยึดติดกับกระดูก (ankylose) หรือฟันเตี้ย อาจจะไม่สามารถขยับได้ไปตามแผน
 13. ความยาวของรากฟันอาจสั้นลงในช่วงเข้ารับการจัดฟันและอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องอายุการใช้งานของฟัน
 14. การแตกหักของเครื่องมือมีความเป็นไปได้สูงในกรณีที่มีฟันไม่ครบ
 15. ในบางกรณีที่เกิดได้ยาก แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อต่อขากรรไกรซึ่งก่อให้เกิดบาดแผลที่ขากรรไกร และอาจมีอาการปวดศีรษะหรือปัญหาเกี่ยวกับหูร่วมด้วย
 16. อาจเกิดการแพ้เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ หรือยาระหว่างการจัดฟัน
 17. อาจเกิดการแพ้กับเครื่องมือหรือยาระหว่างการจัดฟัน
 18. ฟันซี่ที่ไม่ได้รับการจัดโดยการจัดฟันอาจเกิดการทับซ้อนขึ้นได้

การยินยอมรับการรักษา

          ผู้ป่วยได้อ่านและรับทราบข้อความตลอดจนทบทวนข้อมูลในเอกสารนี้ที่บรรยายเกี่ยวกับระบบการจัดฟันใสแบบถอดได้ Crystal Smile จนผู้ป่วยเข้าใจขั้นตอนการรักษา ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการรักษาและความไม่สะดวกประการต่างๆ อย่างดีแล้ว ผู้ป่วยได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และได้รับคำแนะนำ ซึ่งผู้ป่วยมีโอกาสได้สอบถามพูดคุย และได้รับคำตอบเกี่ยวกับการจัดฟันใสแบบถอดได้ Crystal Smile จนเป็นที่พอใจแล้ว และผู้ป่วยจะใช้ Crystal Smile ภายหลังได้รับ คำแนะคำ คำปรึกษา และใบสั่งจากทันตแพทย์ ที่ได้รับการรับรองการจัดฟันใสแบบถอดได้เท่านั้น และผู้ป่วยยินยอมที่จะเข้ารับการจัดฟันใสแบบถอดได้ Crystal Smile  กับทันตแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและรักษาผู้ป่วย นอกจากนี้ ผู้ป่วยรับทราบว่าทันตแพทย์ที่ดูแลและรักษาผู้ป่วยไม่สามารถรับประกัน หรือยืนยันผลการรักษา รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการรักษาได้แต่จะทำการรักษาตามมาตรฐานของวิชาชีพทางด้านทันตกรรม

ผู้ป่วยขอมอบสิทธิการดูแลรักษา รวมทั้งทำการฉายภาพรังสีเอกซ์เรย์ รายงานบันทึกการรักษา สถิติ ประวัติการแพทย์ ภาพถ่ายผลการวินิจฉัย แบบพิมพ์ฟันหรือการประทับรอยฟัน ใบสั่งทันตแพทย์ การวินิจฉัย การทดลองทางการแพทย์ ผลการตรวจ การโฆษณา และการบันทึกการรักษาอื่นๆ ในความดูแลของทันตแพทย์ (บันทึกทางการแพทย์) ให้แก่

 1. ทันตแพทย์ที่มีใบประกอบการ หรือทันตแพทย์จัดฟัน และองค์กรอื่นๆ ที่ว่าจ้างทันตแพทย์ และทันตแพทย์จัดฟันที่มีใบประกอบการและให้แก่บริษัท Crystal Smile หรือตัวแทนของ Crystal Smile หรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ และทบทวนประวัติการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาการจัดฟันด้วยผลิตภัณฑ์จาก Crystal Smile
 2. เพื่อจุดประสงค์ในการศึกษาและค้นคว้าวิจัย ผู้ป่วยเข้าใจว่าการใช้บันทึกทางการแพทย์จะส่งผลต่อการเปิดเผย “ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล” ตามที่ประกันสุขภาพ และประกันสุขภาพของกฎหมายคุ้มครอง (“HIPAA”) รวมถึงการคุ้มครองจากกฎหมายอื่นๆ ซึ่งได้ให้คำจำกัดความไว้ ซึ่งผู้ป่วยขอแสดงความยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ป่วยหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ป่วยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าชดใช้ หรือเรียกร้องทางกฎหมายสำหรับการเปิดเผยข้อมูลนี้     
 3. ผู้ป่วยรับทราบว่าการใช้บันทึกทางการแพทย์นั้นปราศจากเงินสินไหมทดแทน ผู้ป่วย หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ป่วยไม่มีสิทธิในการเรียกร้องเงินสินไหมทดแทนหรือได้รับเงินค่าเสียหายทางทรัพย์สิน หรือค่าทดแทนที่มีผลมาจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนังสือแสดงความยินยอมฉบับนี้

การเลื่อนนัดการรักษา

                ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการเลื่อนนัดการรักษา ต้องแจ้งคลินิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน หากผู้ป่วยไม่มาพบแพทย์ตามนัดหมาย หรือเลื่อนกำหนดการรักษาบ่อยครั้ง จนทำให้การรักษาล่าช้ากว่ากำหนด หรือเกิดปัญหาในการรักษาในภายหลัง ผู้ป่วยไม่สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายอย่างใดๆ กับคลินิกได้

การขอคืนค่ารักษา

ผู้ป่วยรับทราบแล้วว่า เมื่อตกลงเข้ารับบริการจัดฟันใสแล้ว และทางคลินิกได้ดำเนินการสแกนช่องปากด้วยระบบดิจิทัลไปแล้ว หรือ มีการผลิตชิ้นงานไปแล้ว ทางคลินิกไม่สามารถคืนเงินค่ารักษาได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

Scroll to Top