ยืนยันเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ก่อนวันเข้ารับบริการจะมีเจ้าหน้าที่โทรยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

ลูกค้าสามารถ Add LINE เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ และรับข่าวสารทางคลินิกได้เลยค่ะ

Scroll to Top